Nationaal Park De Biesbosch is een beleving. Onderga de rust die uitgaat van flora en fauna. Ga er ’s morgens vroeg al heen en geniet van het krieken van de dag. Voel de eerste zonnestralen. Hoor de vroege vogels fluiten. Merk hoe de natuur ontwaakt. Langzaam vult de dag zich met de mooiste geluiden, geuren en kleuren.

Herken je de blauwborst, de karekiet, de koekoek, de nachtegaal, de merel, de lijster en de andere zangvogels? Geniet van de vroege activiteiten van de eend, de kluut, de aalscholver, de lepelaar en hun soortgenoten. Misschien ontdekt u tussen het riet een bever met jongen? In Nationaal Park De Biesbosch ervaart u de natuur op unieke wijze.

29876s6 ai22De hele dag is het genieten in dit Nationaal Park. Heerlijk een dagje niks doen, gewoon relaxen, gewoon ontspannen. Eén worden met de natuur. U kunt er wandelen, fietsen, varen, spelen, ontdekken en nog veel meer. In het hele gebied vindt u uitkijkposten om nog meer indrukken op te doen. Uiteraard bezoekt u ook het Informatiecentrum voor alles wat u wilt weten over een van de uniekste natuurgebieden van ons land. Boeiend voor jong en oud.

Ontstaan van De Biesbosch

De Biesbosch is een van de meest waterrijke streken in Nederland en bestaat uit riviereilanden en zand- en slikplaten. Het Nationaal Park ligt in Noord-Brabant en Zuid-Hollandtussen de rivieren Boven-Merwede en Amer en wordt doorsneden door de kunstmatige rivier de Nieuwe Merwede. Het is een zoetwatergetijdengebied met kreken en wilgenvloedbossen.

128hsi s9ha8Al voor het jaar 1000 is het gebied in gebruik door de mens. Dijken moeten bescherming bieden tegen het water; het onderhoud is helaas slecht en niet vakkundig. Regelmatig zijn er dijkdoorbraken. De grootste ramp vond plaats in de nacht van 18 op 19 november 1421: de Sint-Elisabethsvloed. Bij een noordwester storm braken op verschillende plaatsen aan de zeezijde een aantal belangrijke dijkendoor. Een jaar later braken ook rivierdijken. Duizenden mensen zouden volgens de overlevering zijn verdronken tijdens de rampen.

Zowel zout als zoet water stroomde sindsdien het land in en uiteindelijk kwam een uniek natuurgebied tot stand: een ondiepe binnenzee met open water dat in stromen en geulen heen en weer trok bij eb en vloed. De Biesbosch is nu een zoet en zilt getijdengebied. Veel meer informatie krijgt u bij het informatiecentrum van het Nationaal Park. Een bezoek voor jong en oud zeer de moeite waard.

Regels varen in De Biesbosch

Elk jaar zoeken duizenden recreanten hun vertier in De Biesbosch, voor een excursie per boot of fiets, avondwandeling, picknick of overnachting. Hoe dan ook: om de natuur te beschermen én om iedereen optimaal te laten genieten van dit gebied gelden er een aantal regels in het Nationaal Park.
Vanzelfsprekend in een natuurgebied mag je geen afval achterlaten, harde muziek draaien of open vuur stoken. Te hard varen (+6 km/uur) is ook niet toegestaan, zeker niet in de kreken. Helaas hebben de toezichthouders van De Biesbosch er vaak toch hun handen vol aan om overtreders op hun gedrag aan te spreken. Lees voor je bezoek aan De Biesbosch even de onderstaande parkregels door: het is een kleine moeite je hieraan te houden en bovendien riskeer je dan geen (fikse) boete!

10 regels

1. De maximum vaarsnelheid in de kreken is 6 km/uur. Op sommige grotere wateren en de rivieren mag je 9 km/uur
2. Beroepsvaart heeft altijd voorrang
3. Het is verboden om afgesloten gebieden of kreken in te gaan
4. Aanmeren mag alleen bij aanlegsteigers, meerpalen en speelweides.
5. Kamperen mag alleen op aangegeven plekken: wild kamperen is verboden
6. Kampvuren zijn niet toegestaan.
7. Barbecues moeten tenminste 50 cm hoog zijn (dus geen wegwerpexemplaren)
8. Neem afval mee in een vuilniszak of gooi het in één van de afvalbakken die in het gebied staan
9. Vissen mag alleen met een vergunning
10. De Biesbosch is een stiltegebied, respecteer dit

Over Happy Boats sloepverhuur

Happy Boats Sloepverhuur is onderdeel van Snoekbaars Bootverhuur en is een initiatief van Aad Lansbergen en EuroParcs vakantieparken. Aad Lansbergen is een van de huiseigenaren (onder andere op Europarcs de Biesbosch) van het eerste uur en met zijn jarenlange ervaring met recreatief varen durven wij gerust te zeggen dat ook jij enthousiast zal zijn over de sloepen en boten die door hem zijn geselecteerd.

De boten en sloepen zijn direct beschikbaar vanuit EuroParcs de Biesbosch. Activiteiten "Snoekbaarsvissen onder de Moerdijkbrug..." en "Varen in De Biesbosch" zijn onderdeel van het nieuwe evenementenprogramma van EuroParcs en dragen bij aan een nog betere beleving van je vakantie op het park.

Contactgegevens

EuroParcs De Biesbosch
Rijksstraatweg 186
3316 EJ Dordrecht

Wilt u meer informatie?
Kijk dan op de contact-en-vragen pagina of
mail met Happy Boats: 
E-mail: biesbosch@happyboats.nl